retinting-yenilenmis-urun-uye-sozlesme1i

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Sitemizin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar;

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin reTinting.com web sitemiz kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen reTinting.com sitemizi kullanmayınız. Siteyi kullanarak kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tam anlamı ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını beyan eder.

1. TANIMLAMALAR
 1. Site: www.reTinting.com web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar.
 2. Firma: tiNte Bilişim ve Lojistik Ticaret Ltd. Şti.
 3. Satıcı/Mağaza: Web sitesi üzerinde mal veya hizmet satışı arz eden tüzel kişi.
 4. Üye/Alıcı: Web sitesi üzerinde “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.
 5. Hizmet/Hizmetler: “Üyelerin” söz konusu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla firmamız tarafından ortaya konulan servisler.
 6. Kullanıcı/Kullanıcılar: Sitemize erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişiler.
 7. Üye Sayfası: Üyenin, site içerisinde yer alan çeşitli servis ve uygulamalardan yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden istenen bilgilerini girdiği ve kontrol edebildiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen ve üyeye özel sayfa, “Hesabım” altındaki sayfalar.

 

2. SORUMLULUKLAR
 1. Mağazalarımız, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 2. Site, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 4. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
 5. Firma tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 6. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.
 7. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.
 8. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.
3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.
 2. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 3. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.
 4. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 5. Bu maddelerin ihlali durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
4. GİZLİLİK PAYLAŞIMI ve KULLANIMI
 1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
 2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder.
 3. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 4. Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.
 5. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ve BÜTÜNLÜĞÜ
 1. Firma, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesinde yayınlayarak değiştirebilir.
 2. Söz konusu bu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 3. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 5. İşbu sözleşme, “Alıcı” üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilmesi mümkün değildir.
 6. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
6. BİLDİRİM
 1. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.
 2. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda hesabım menüsünden adres güncellemesi yapmak ile sorumlu olduğunu, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 3. E-posta ile yapılan iletişimler yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Firmanın bilgilendirmeleri için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.
7. SİTE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
 1. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü ihtilaflarda Firmanın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu her türlü elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, elektronik veriler, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, firmayı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.
 2. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.